Semináre-Orava s aktuálnou ponukou vzdeláva - Móda, krása | moj Poprad
 
moj Poprad - informačný portál, zoznam firiem
Móda, krása v  Popradu - magazín moj Poprad
hľadať: 
 

Semináre-Orava s aktuálnou ponukou vzdelávacích aktivít

dátum pridania: 25.04.17-10:37

Potrebujete poradiť resp. pomôcť pri získavní zručností spojených s prácou a aplikáciou novelizovaných zákonov a s nimi súvisiacich predpisov? Sme tu pre Vás prostredníctvom odborných seminárov, ktoré pravidelne realizujeme za účelom pomôcť Vám zorientovať sa v danej problematike.

DÁVAME DO POZORNOSTI NASLEDOVNÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY + BONUS PRE NAŠICH KLIENTOV S RNDr. JOZEFOM MIHÁLOM

Aktuálna ponuka seminárov:

DPH - NAJČASTEJŠIE CHYBY A PROBLÉMY PRI UPLATŇOVANÍ V PRAXI

čas konania: 04.05. 2017

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

 

ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY

čas konania: 11.05. 2017

Lektor: Mgr. Monika Imrichová

 

DAŇ Z PRÍJMOV V ROKU 2017

čas konania: 23.05. 2017

Lektor: JUDr. Oľga Groszová

 

HYGIENICKÉ MINIMUM - Školenie a preskúšanie pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

čas konania: 21.06. 2017

Lektor: odborní pracovníci RÚVZ v Dolnom Kubíne

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDE

čas konania: 23.06. 2017

Lektor: JUDr. Marcela Macová , PhD.

 

BONUS – DVOJHODINOVÁ BEZPLATNÁ PREDNÁŠKA

Vážime si Váš záujem o služby realizované našou firmou, preto našim klientom ponúkame mimoriadnu príležitosť zúčastniť sa bezplatnej dvojhodinovej prednášky s RNDr. Jozefom Mihálom (spätná väzba – prihlasovanie sa na prednášku, nie je potrebné):

ZMENY K 1. 5. 2017: DANE, ODVODY, MATERSKÁ

(Aktuálny materiál k zmenám od 1.05.2015 dostane každý účastník zdarma)

čas konania: 02.05. 2017 od 16,00 hod

miesto konania: Hotel PARK****, ul. Radlinského 21, Dolný Kubín

 

PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE:

Ing. Milada Dutková

www.seminare-orava.sk

vzdelavanie.md@gmail.com

+421 905 892 757
 poslať článok mailom  vytlačiť článok